.

پایگاه خبری تحلیلی شریان

در بخش پایگاه خبری تحلیلی شریان سایت آکاایران تعداد 604مقاله در مورد پایگاه خبری تحلیلی شریان وجود دارد امیدواریم مقالات آکاایران برای شما مفید واقع شود

پایگاه خبری تحلیلی شریان

پایگاه خبری تحلیلی شریان

پایگاه خبری تحلیل شریان در مهرماه سال 1391 راه اندازی گردید.


	 خشونت و اهانت به پلیس را به هیچ وجه تحمّل نمی کنیم/تسلیت به خانواده های شهدا و قدردانی از مدیریت سنجیده نیروهای انتظامی,بررسی حوادث و اغتشاشات اخیر در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست روحانی؛
 -آکا

خشونت و اهانت به پلیس را به هیچ وجه تحمّل نمی کنیم/تسلیت به خانواده های شهدا و قدردانی از مدیریت سنجیده نیروهای انتظامی,بررسی حوادث و اغتشاشات اخیر در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست روحانی؛ -آکا

رئیس جمهور گفت: برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس که حافظ نظم و امنیت جامعه است را به هیچ وجه تحمل نمی کنیم. خشونت و اهانت به پلیس
تبلیغات