.
هر ۳ ثانیه یک تماس فوریتی با ۱۱۰

هر ۳ ثانیه یک تماس فوریتی با ۱۱۰

جانشین پلیس پایتخت با بیان اینکه در سال 96 هر 3 ثانیه یک تماس فوریتی با 110 و هر 6 ثانیه یک عملیات فوریتی پلیسی انجام می شود، گفت: تخلفات راهور با 23 در
مهلت بهره مندی از کسر خدمت جدید سربازی

مهلت بهره مندی از کسر خدمت جدید سربازی

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که مهلت استفاده از کسر خدمت های ایثارگری در سال آینده نیز وجود دارد و نیازی به مراجعه به ن
تبلیغات