.
مرگ مثل حمامی است که چرک ها را می شوید

مرگ مثل حمامی است که چرک ها را می شوید

ملائکه تحویل می گیرند، یعنی از دنیا می گیرند. ملائکه مثل پرستارانی می مانند که بچه را از شکم مادر متولد می کنند و تحویل می گیرند. ملائکه به آنها سلام می
تحمل سختی برای خدا، گشایش قبر می آورد

تحمل سختی برای خدا، گشایش قبر می آورد

درباره تنگی و فشار و غربت قبر، باید گفت که هر چه انسان تنگی ها و فشارها و تاریکی و غربت را برای خدا تحمل کند، برایش گشایش و فراخی و نورانیت و عزت بیشتری
«قبر» یک حقیقت زنده است

«قبر» یک حقیقت زنده است

قاعده مهمی وجود دارد مبنی بر این که آنچه که می خواهد وارد قبر بشود و از قبر برداشت بکند، یک حقیقت زنده و ساخته شده است. قبلاً گفتیم «نفس ما قبر ما و قبر
تبلیغات