.
مدرسه زاهدان مجوز نداشت! - اخبار اجتماعی

مدرسه زاهدان مجوز نداشت! - اخبار اجتماعی

مدرسه زاهدان مجوز نداشت! مدرسه زاهدان مجوز نداشت! یک عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش هیئت اعزامی کمیسیون آموزش به محل حادثه آتش سوزی مدرسه زاهدان،اظهار کرد:
تبلیغات