.
خانلرخانی: تا آخر عمر چهره داور دیدار با دانشگاه آزاد را فراموش نمی کنم/ شاید تیم تکواندو شهرداری ورامین منحل شود  -آکا

خانلرخانی: تا آخر عمر چهره داور دیدار با دانشگاه آزاد را فراموش نمی کنم/ شاید تیم تکواندو شهرداری ورامین منحل شود -آکا

خانلرخانی: تا آخر عمر چهره داور دیدار با دانشگاه آزاد را فراموش نمی کنم/ شاید تیم تکواندو شهرداری ورامین منحل شود پیام خانلرخانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری
خلیفه: با وجود برتری مقابل شهرداری ورامین هنوز کار قهرمانی ما تمام نشده است/ قضاوت های این هفته لیگ تا حدی مناسب نبود  -آکا

خلیفه: با وجود برتری مقابل شهرداری ورامین هنوز کار قهرمانی ما تمام نشده است/ قضاوت های این هفته لیگ تا حدی مناسب نبود -آکا

خلیفه: با وجود برتری مقابل شهرداری ورامین هنوز کار قهرمانی ما تمام نشده است/ قضاوت های این هفته لیگ تا حدی مناسب نبود نعمت خلیفه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری

	مسئول فرهنگی اوقاف ورامین در گفت وگو با فارس: ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا (س) در امامزاده بی بی سکینه(س)/ همایش رهروان یاس نبوی در امامزاده بی بی زبیده(س)
 -آکا

مسئول فرهنگی اوقاف ورامین در گفت وگو با فارس: ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا (س) در امامزاده بی بی سکینه(س)/ همایش رهروان یاس نبوی در امامزاده بی بی زبیده(س) -آکا

مسئول فرهنگی اوقاف ورامین در گفت وگو با فارس: ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا (س) در امامزاده بی بی سکینه(س)/ همایش رهروان یاس نبوی در امامزاده بی بی زبیده(س) مسئول فرهنگی ادار

	رئیس دانشگاه آزاد ورامین، پیشوا و قرچک خبر داد دشت ورامین میزبان شهدای گمنام/ استقبال در قرچک، وداع در ورامین و تشییع در پیشوا انجام می شود
 -آکا

رئیس دانشگاه آزاد ورامین، پیشوا و قرچک خبر داد دشت ورامین میزبان شهدای گمنام/ استقبال در قرچک، وداع در ورامین و تشییع در پیشوا انجام می شود -آکا

رئیس دانشگاه آزاد ورامین، پیشوا و قرچک خبر داد دشت ورامین میزبان شهدای گمنام/ استقبال در قرچک، وداع در ورامین و تشییع در پیشوا انجام می شود رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان
خلیفه: تمام تلاش ما تکرار پیروزی دور رفت مقابل شهرداری ورامین است/ دانشگاه آزاد همیشه به دنبال قهرمانی است  -آکا

خلیفه: تمام تلاش ما تکرار پیروزی دور رفت مقابل شهرداری ورامین است/ دانشگاه آزاد همیشه به دنبال قهرمانی است -آکا

خلیفه: تمام تلاش ما تکرار پیروزی دور رفت مقابل شهرداری ورامین است/ دانشگاه آزاد همیشه به دنبال قهرمانی است نعمت خلیفه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، در
تبلیغات