.
دستگیری مزاحم مجازی در تربت حیدریه

دستگیری مزاحم مجازی در تربت حیدریه

فرماندهی نیروی انتظامی تربت حیدریه گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر مزاحمت فردی ناشناس در فضای سایبری و تهدید جانی از طرف همین فرد ناشناس برای او، رسیدگی به موضوع
مجتمع فولاد تربت حیدریه با استفاده از نظام آب چرخانی و تکنیک های بدون آب کار می کند/ 110 میلیون تن ظرفیت فولاد با 70 درصد پیشرفت در حال اجراست

مجتمع فولاد تربت حیدریه با استفاده از نظام آب چرخانی و تکنیک های بدون آب کار می کند/ 110 میلیون تن ظرفیت فولاد با 70 درصد پیشرفت در حال اجراست

مجتمع فولاد تربت حیدریه با استفاده از نظام آب چرخانی و تکنیک های فاقد آب کار می کند/ 110 میلیون تن ظرفیت فولاد با 70 درصد پیشرفت در حال اجراست
ساخت مجتمع فولاد تربت حیدریه آغاز شد

ساخت مجتمع فولاد تربت حیدریه آغاز شد

عملیات اجرایی مجتمع فولاد تربت حیدریه به عنوان بزرگ ترین پروژه صنعتی شرق کشور عصر چهارشنبه طی مراسمی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. ساخت مجتمع فولاد تر
تبلیغات