.
اجرای ۳۳۰ پروژه عمرانی در تنگستان

اجرای ۳۳۰ پروژه عمرانی در تنگستان

استاندار بوشهر با اشاره به اجرای ۳۳۰ پروژه عمرانی در تنگستان گفت: امسال برای تسریع در روند اجرای این پروژه ها ۴۲۷ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. اجرای ۳۳۰
تبلیغات