.

	در جلسه علنی مجلس صورت گرفت واکنش نماینده صومعه سرا به انتقاد نماینده بوشهر از نحوه تخصیص اعتبارات در بودجه 97
 -آکا

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت واکنش نماینده صومعه سرا به انتقاد نماینده بوشهر از نحوه تخصیص اعتبارات در بودجه 97 -آکا

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت واکنش نماینده صومعه سرا به انتقاد نماینده بوشهر از نحوه تخصیص اعتبارات در بودجه 97 نماینده صومعه سرا در واکنش به اظهارات نماینده بوشهر درمورد اخ
تبلیغات