.
غرق شدن

غرق شدن جوان ۲۹ ساله در سردشت

سئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی سردشت گفت:صبح امروز یک جوان ۲۹ ساله در رودخانه روستای درمان آباد سردشت غرق شد. غرق شدن جوان ۲۹ ساله در سردشت مسئول واحد آتش نشا
تبلیغات