.
این زن جذاب خوشگل ترین سرباز زن کرد شناخته شد

این زن جذاب خوشگل ترین سرباز زن کرد شناخته شد

تصاویری از زیباترین سرباز زن کرد منتشر شده است که او در این تصاویر با کفش های پاشنه بلند است و این جای تعجب است.زیباترین سرباز زن کرددر زمان های گذشته، زنان با جبهه جنگ سازگار نبود
شهادت یک سرباز در ایلام - اخبار اجتماعی

شهادت یک سرباز در ایلام - اخبار اجتماعی

شهادت یک سرباز در ایلام شهادت یک سرباز در ایلام پس از ۵ ساعت تلاش بی وقفه خوشبختانه آتش سوزی گسترده جنگلهای چوار مهار شده و همکاران ما در حال حاضر مشغول خاموش کردن کنده های سوخته
تبلیغات