.
زلزله بیضای سپیدان را لرزاند -آکا

زلزله بیضای سپیدان را لرزاند -آکا

زلزله بیضای سپیدان را لرزاند زلزله بیضای سپیدان را لرزاند زلزله 3.4 ریشتری بیضا در شهرستان سپیدان استان فارس را لرزاند. این زلزله در ساع
تبلیغات