.

	مسؤول قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در شهرستان سپیدان: تأمین آب و اشتغال مناطق محروم در اولویت برنامه های سپاه است

مسؤول قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در شهرستان سپیدان: تأمین آب و اشتغال مناطق محروم در اولویت برنامه های سپاه است

مسؤول قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در شهرستان سپیدان: تأمین آب و اشتغال مناطق محروم در اولویت برنامه های سپاه است مسؤول قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پر
توسعه گردشگری خوراک و ورزش در سپیدان

توسعه گردشگری خوراک و ورزش در سپیدان

گردشگری خوراک و ورزش در شهرستان سپیدان توسعه می یابد. توسعه گردشگری خوراک و ورزش در سپیدانبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ سید موید محسن&zw
تبلیغات