.
سنندج| تبادل قاچاق کالا در مرزهای کردستان

سنندج| تبادل قاچاق کالا در مرزهای کردستان

سنندج| تبادل قاچاق کالا در مرزهای کردستان به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بهمن مرادنیا پیش‌از ظهر امروز در دوازدهین جلسه اصلی کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر
روزهای خوبی در انتظار شهرداری سنندج است/ صادق هستم و هدفم فقط خدمت رسانی است/ هزار نفر از نیروهای شهرداری سنندج با رابطه استخدام شده اند

روزهای خوبی در انتظار شهرداری سنندج است/ صادق هستم و هدفم فقط خدمت رسانی است/ هزار نفر از نیروهای شهرداری سنندج با رابطه استخدام شده اند

روزهای خوبی در انتظار شهرداری سنندج است/ صادق هستم و هدفم فقط خدمت رسانی است/ هزار نفر از نیروهای شهرداری سنندج با رابطه استخدام شده اند روزهای خوبی در انتظار شهردا
تبلیغات