.
رفع مشکل آب شرب در روستای خانلق شیروان

رفع مشکل آب شرب در روستای خانلق شیروان

فرماندار شیروان گفت: با انتقال آب از چاه نوین اجاره ای مشکل آب شرب در روستای خانلق شهرستان شیروان رفع شد. رفع مشکل آب شرب در روستای خانلق شیروانبه گزارش  گرو
تبلیغات