.
صحنه تکان دهنده و وحشتناک در مراسم خاکسپاری

صحنه تکان دهنده و وحشتناک در مراسم خاکسپاری

در مراسم خاکسپاری پیرمرد 85 ساله ای در یکی از قبرستان های نیوجرسی در آمریکا ناگهان پای مرده ای از قبر همجوارش روی تابوت او ظاهر شد.پای مرده متحرک روی تابوت پیرمرد 85 سالهدر یکی از
وحشت روی صحنه تئاتر!

وحشت روی صحنه تئاتر!

نمایش «اعتقاد» در ژانر وحشت روی صحنه خانه نمایش دا می رود. وحشت روی صحنه تئاتر!به گزارش حوزه تئاتر گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایش "اعتقاد" اثر
تبلیغات