.

	آتوسا تاج الدینی ,شهریار افندی زاده استفاده از ترکیب دو روش فراابتکاری "برنامه ژنتیک- الگوریتم ژنتیک" در بهینه سازی زمان بندی چراغ های راهنمایی
 -آکا

آتوسا تاج الدینی ,شهریار افندی زاده استفاده از ترکیب دو روش فراابتکاری "برنامه ژنتیک- الگوریتم ژنتیک" در بهینه سازی زمان بندی چراغ های راهنمایی -آکا

آتوسا تاج الدینی ,شهریار افندی زاده استفاده از ترکیب دو روش فراابتکاری "برنامه ژنتیک با توجه به قابلیت برنامه نوین ژنتیک به عنوان شبکه ی تقریب ساز و مزیت الگوریتم ژنتیک

	مسئول فرهنگی اوقاف شهریار در گفت وگو با فارس اعلام کرد برگزاری سوگواره یاس نبوی در امامزادگان سید احمد و رضا (ع) شهریار
 -آکا

مسئول فرهنگی اوقاف شهریار در گفت وگو با فارس اعلام کرد برگزاری سوگواره یاس نبوی در امامزادگان سید احمد و رضا (ع) شهریار -آکا

مسئول فرهنگی اوقاف شهریار در گفت وگو با فارس اعلام کرد برگزاری سوگواره یاس نبوی در امامزادگان سید احمد و رضا (ع) شهریار مسئول فرهنگی اوقاف شهریار از برگزاری سوگواره یاس نبو
پیشرفت ۳درصدی احداث شهرک صنعتی شهریار مایه تاسف است / مردم شهریار در حوزه حمل و نقل ریلی دارای مشکلات جدی هستند -آکا

پیشرفت ۳درصدی احداث شهرک صنعتی شهریار مایه تاسف است / مردم شهریار در حوزه حمل و نقل ریلی دارای مشکلات جدی هستند -آکا

پیشرفت ۳درصدی احداث شهرک صنعتی شهریار مایه تاسف است / مردم شهریار در حوزه حمل و نقل ریلی دارای مشکلات جدی هستند پیشرفت ۳درصدی احداث شهرک صنعتی شهریار مایه تاسف است

	شهریار عزیزی، منیژه قره چه، ابوالفضل براتی کهریزسنگی الگوی برند موفق در صنعت با رویکرد نظریۀ داده‎بنیاد
 -آکا

شهریار عزیزی، منیژه قره چه، ابوالفضل براتی کهریزسنگی الگوی برند موفق در صنعت با رویکرد نظریۀ داده‎بنیاد -آکا

شهریار عزیزی، منیژه قره چه، ابوالفضل براتی کهریزسنگی الگوی برند موفق در صنعت با رویکرد نظریۀ داده‎بنیاد افزایش پرشتاب میزان تولید در صنعت کاشی و سرامیک ایران، رقابت را برای

	مسئول فرهنگی اوقاف شهریار در گفت وگو با فارس: سومین محفل انس با قرآن کریم و یادواره شهدای شهرک رزکان شهریار برگزار شد
 -آکا

مسئول فرهنگی اوقاف شهریار در گفت وگو با فارس: سومین محفل انس با قرآن کریم و یادواره شهدای شهرک رزکان شهریار برگزار شد -آکا

مسئول فرهنگی اوقاف شهریار در گفت وگو با فارس: سومین محفل انس با قرآن کریم و یادواره شهدای شهرک رزکان شهریار برگزار شد مسئول فرهنگی اوقاف شهریار از برگزاری سومین محفل انس با
تبلیغات