.
اهواز| آیت الله حیدری: نخیلات آبادان، خرمشهر و شادگان در معرض نابودی اند؛ تبعیض علیه مردم خوزستان را متوقف کنید

اهواز| آیت الله حیدری: نخیلات آبادان، خرمشهر و شادگان در معرض نابودی اند؛ تبعیض علیه مردم خوزستان را متوقف کنید

اهواز| آیت الله حیدری: نخیلات آبادان، خرمشهر و شادگان در معرض نابودی اند؛ تبعیض علیه مردم خوزستان را متوقف کنید به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، آیت الله محسن حیدری امروز در جم
تبلیغات