.
بزرگداشت

بزرگداشت "شیخ صدوق" عالم ربانی - آکا

15 اردیبهشت مصادف با بزرگداشت شیخ صدوق ، عالمی شیعه که در حدود سال ۳۰۶ در قم متولد شد. تولدش با آغاز نیابت حسین بن روح سومین نائب خاص حجت بن حسن (مهدی) هم زمان بوده‌است.
تبلیغات