.

	فرماندار ساوجبلاغ خبر داد جزئیات سقوط هواپیما در ساوجبلاغ  به دلیل نقص فنی باشد/ حال مادر و فرزند خوب است و آسیب جدی ندیده اند

فرماندار ساوجبلاغ خبر داد جزئیات سقوط هواپیما در ساوجبلاغ به دلیل نقص فنی باشد/ حال مادر و فرزند خوب است و آسیب جدی ندیده اند

فرماندار ساوجبلاغ خبر داد جزئیات سقوط هواپیما در ساوجبلاغ به دلیل نقص فنی باشد/ حال مادر و فرزند خوب است و آسیب جدی ندیده اند فرماندار ساوجبلاغ گفت: یک فروند هواپیمای آموزش
تبلیغات