.
اجرای نمایش

اجرای نمایش " آهنگ های شکلاتی "در رودسر

نمایش "آهنگهای شکلاتی" نوشته اکبر رادی به کارگردانی محسن پورنظری در رودسر اجرا می شود. اجرای نمایش " آهنگ های شکلاتی "در رودسر به گزارش گروه استان های باشگا
تبلیغات