.
مدیران موانع اداری ایجاد اشتغال در رودبار را برطرف کنند/کشاورزی و دامپروری ارزان ترین راه اشتغال زایی است -آکا

مدیران موانع اداری ایجاد اشتغال در رودبار را برطرف کنند/کشاورزی و دامپروری ارزان ترین راه اشتغال زایی است -آکا

مدیران موانع اداری ایجاد اشتغال در رودبار را برطرف کنند/کشاورزی و دامپروری ارزان ترین راه اشتغال زایی است مدیران موانع اداری ایجاد اشتغال در رودبار را برطرف کنند/کش
۲مقنی در قنات رودبار مدفون هستند (+عکس) -آکا

۲مقنی در قنات رودبار مدفون هستند (+عکس) -آکا

صبح یکشنبه حوالی ساعت ۹، چهار کارگر پس از ساعتی ورود به قنات با صدایی مهیب وارد ماجرایی هولناک می‌شوند که همچنان باگذشت یک روز ادامه دارد شانس اما با دو کارگر یار بود که ت
تبلیغات