.
خرید 3500 تن کلزا در شهرستان روانسر

خرید 3500 تن کلزا در شهرستان روانسر

3500 تن کلزا و ۱۲هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در روانسر خریداری شد. خرید 3500 تن کلزا در شهرستان روانسرمختاریوسفی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان روانسر د
خرید 52 هزار تن گندم در روانسر

خرید 52 هزار تن گندم در روانسر

معاون جهاد کشاورزی شهرستان روانسر گفت: تاکنون 52 هزار تن گندم مازاد از کشاورزان خریداری شده است. خرید 52 هزار تن گندم در روانسرکریمی معاون جهاد کشاورزی شهرست
سومین سال کشت کلزا در روانسر

سومین سال کشت کلزا در روانسر

مدیر جهاد کشاورزی روانسر گفت : امسال سومین سال کشت کلزا در روانسر بوده است. سومین سال کشت کلزا در روانسربه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
تبلیغات