.

	 کادرفنی سپیدرود رشت استعفا کردند

کادرفنی سپیدرود رشت استعفا کردند

کادرفنی سپیدرود رشت استعفا کردند اعضای کادر فنی تیم فوتبال سپیدرود استعفا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود اقبالی، مربی سپیدرود در نشست خبری پس از دیدار
تبلیغات