.
زمین لرزه

زمین لرزه ۴.۹ ریشتری راور خسارت نداشت

فرماندار راور گفت: براساس بررسی های انجام شده زمین لرزه ۴.۹ ریشتری صبح امروز راور هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت. زمین لرزه ۴.۹ ریشتری راور خسارت نداشت  فرماندار ر
تبلیغات