.
گلایه محمد بنا از دختر خارج نشین اش

گلایه محمد بنا از دختر خارج نشین اش

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از زندگی شخصی خود و دخترش که که فرسنگ ها دور از وی در اسپانیا زندگی می کند گفت.از اینکه دوست داشت مانند ناصر حجازی شود و اینکه به غیر از او کسی ن
وقتی سیمکارت خواستگارم را به بهانه ای قرض گرفتم،از پیامهای تلگرامش فهمیدم خواستگار دختر دیگری هم هست! - اخبار اجتماعی

وقتی سیمکارت خواستگارم را به بهانه ای قرض گرفتم،از پیامهای تلگرامش فهمیدم خواستگار دختر دیگری هم هست! - اخبار اجتماعی

وقتی سیمکارت خواستگارم را به بهانه ای قرض گرفتم،از پیامهای تلگرامش فهمیدم خواستگار دختر دیگری هم هست! وقتی سیمکارت خواستگارم را به بهانه ای قرض گرفتم،از پیامهای تلگرامش فهمیدم خو
تبلیغات