.

	 رئیس کمیته امدادامام خمینی(ره) پاکدشت در گفت وگوی تفصیلی با فارس اعلام کرد جزئیات  فعالیت های کمیته امداد در پاکدشت/ وجود 33 هزار صندوق صدقات  در منطقه

رئیس کمیته امدادامام خمینی(ره) پاکدشت در گفت وگوی تفصیلی با فارس اعلام کرد جزئیات فعالیت های کمیته امداد در پاکدشت/ وجود 33 هزار صندوق صدقات در منطقه

رئیس کمیته امدادامام خمینی(ره) پاکدشت در گفت وگوی تفصیلی با فارس اعلام کرد جزئیات فعالیت های کمیته امداد در پاکدشت/ وجود 33 هزار صندوق صدقات در منطقه رئیس کمیته امداد ام

	معاون عمران آبفای شهرستان پاکدشت خبر داد کلاهبرداری در روز روشن با فروش آب لوله کشی در تانکر سوخت/ آب پاکدشت سالم است

معاون عمران آبفای شهرستان پاکدشت خبر داد کلاهبرداری در روز روشن با فروش آب لوله کشی در تانکر سوخت/ آب پاکدشت سالم است

معاون عمران آبفای شهرستان پاکدشت خبر داد کلاهبرداری در روز روشن با فروش آب لوله کشی در تانکر سوخت/ آب پاکدشت سالم است معاون عمران آبفای پاکدشت با اشاره به کلاهبرداری فردی با
تبلیغات