.
برگزاری کنسرت در نوشهر پس از 7 سال

برگزاری کنسرت در نوشهر پس از 7 سال

برگزاری کنسرت در نوشهر پس از 7 سال «همنوازان فاخته» با استفاده از سازهای ایرانی قصد دارد با نگرشی متفاوت به این سبک بپردازد. گروه موسیقی «همنوازان فاخته» در اولین جمعه
برگزاری کنسرت در نوشهر پس از 7 سال

برگزاری کنسرت در نوشهر پس از 7 سال

برگزاری کنسرت در نوشهر پس از 7 سال «همنوازان فاخته» با استفاده از سازهای ایرانی قصد دارد با نگرشی متفاوت به این سبک بپردازد. گروه موسیقی «همنوازان فاخته» در اولین جمعه
تبلیغات