.
بررسی فوری سوء قصد به پزشک نجف آبادی

بررسی فوری سوء قصد به پزشک نجف آبادی

وزیر بهداشت به معاون کل وزارت بهداشت دستور داد سریعاً گزارشی از سوء قصد به دو پزشک در تهران و نجف آباد را تهیه و برای پیگیری قضایی و برخورد با عوامل این حملات به او ارائه
گلچینی از وصیت نامه شهید نجف جابری گاوکش

گلچینی از وصیت نامه شهید نجف جابری گاوکش

> گروه اجتماعی ـ در گلچینی از وصیت نامه شهید نجف جابری گاوکش آمده است: «پشت به دشمن کردن ننگ و ذلت آخرت است.پدرم و مادرم! برای من ناراحت نباشید ما این راه را که آمده ایم

	طلاکاری که نیم قرن پیش حب امیرالمؤمنین(ع)، در نجف ماندگارش کرد غذای تبرکی امام رضا(ع) تنها آرزوی خادم ایرانی حرم امیرالمومنین(ع)

طلاکاری که نیم قرن پیش حب امیرالمؤمنین(ع)، در نجف ماندگارش کرد غذای تبرکی امام رضا(ع) تنها آرزوی خادم ایرانی حرم امیرالمومنین(ع)

طلاکاری که نیم قرن پیش حب امیرالمؤمنین(ع)، در نجف ماندگارش کرد غذای تبرکی امام رضا(ع) تنها آرزوی خادم ایرانی حرم امیرالمومنین(ع) حب اهل بیت باعث شده بود کودکی که با پدر بزرگ
تبلیغات