.
سد نرماب چهل چای مینودشت نیازمند بودجه

سد نرماب چهل چای مینودشت نیازمند بودجه

رییس سازمان آب و فاضلاب شهری کشور گفت: سد نرماب چهل چای مینودشت نیازمند بودجه است. سد نرماب چهل چای مینودشت نیازمند بودجهبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگ
تبلیغات