.
ویسی، سرمربی نفت مسجد سلیمان: تا الان ندیدم که یک تیم این همه موقعیت گل خراب کند؛ اگر این هفته مشکلات حل نشود به هیچ عنوان کار نمی کنم

ویسی، سرمربی نفت مسجد سلیمان: تا الان ندیدم که یک تیم این همه موقعیت گل خراب کند؛ اگر این هفته مشکلات حل نشود به هیچ عنوان کار نمی کنم

ویسی، سرمربی نفت مسجد سلیمان: تا الان ندیدم که یک تیم این همه موقعیت گل خراب کند؛ اگر این هفته مشکلات حل نشود به هیچ عنوان کار نمی کنم ویسی، سرمربی نفت مسجد سلی
تبلیغات