.
کشف یک معدن عقرب در مشهد  - اخبار اجتماعی

کشف یک معدن عقرب در مشهد - اخبار اجتماعی

کشف یک معدن عقرب در مشهد کشف یک معدن عقرب در مشهد فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست خراسان رضوی گفت: سه هزار عقرب از یک منزل مسکونی در مشهد کشف و ضبط شدکشف ۳هزار عقرب از یک من
تبلیغات