.
برگزاری آخرین جلسه دادگاه اعضای شورای شهر و شهردار سابق مرودشت/ ارتشاء، دخالت در معاملات دولتی و پولشویی اتهام متهمان    - اخبار اجتماعی

برگزاری آخرین جلسه دادگاه اعضای شورای شهر و شهردار سابق مرودشت/ ارتشاء، دخالت در معاملات دولتی و پولشویی اتهام متهمان - اخبار اجتماعی

مجموعه: اخبار اجتماعی تاریخ انتشار : یکشنبه, 15 مهر 1397 15:43 برگزاری آخرین جلسه دادگاه اعضای شورای شهر و شهردار سابق مرودشت/ ارتشاء، دخالت در معاملات دول
تبلیغات