.
زیر آسمان شهر 4

مهران غفوریان زیر آسمان شهر 4 را می سازد

مهران غفوریان زیر آسمان شهر 4 را می سازد مهران غفوریان در برنامه ویژه سال تحویل شبکه یک بیان کرد که قرار است کارگردانی یک فیلم سینمایی کمدی را بر عهده داشته باشد.   به
تبلیغات