.

	قاسم سلیمی، مهدی محمدی، محمدجواد سلمانپور، جعفر ترک زاده، قدرت الله محمدی موردکاوی شایستگی های اخلاقی مدیران آموزش عالی به سوی یک چارچوب مفهومی
 -آکا

قاسم سلیمی، مهدی محمدی، محمدجواد سلمانپور، جعفر ترک زاده، قدرت الله محمدی موردکاوی شایستگی های اخلاقی مدیران آموزش عالی به سوی یک چارچوب مفهومی -آکا

قاسم سلیمی، مهدی محمدی، محمدجواد سلمانپور، جعفر ترک زاده، قدرت الله محمدی موردکاوی شایستگی های اخلاقی مدیران آموزش عالی به سوی یک چارچوب مفهومی هدف اصلی این پژوهش، موردکاوی
مهدی طارمی در مراسم عروسی هم تیمی اش + عکس

مهدی طارمی در مراسم عروسی هم تیمی اش + عکس

مهدی طارمی پیش از بازی با تراکتورسازی در مراسم عروسی هم بازی اش در دوحه حاضر شد. بازدید : 1,426 نفرحضور مهدی طارمی در مراسم عروسی هم تیمی اش تمیم المهیزعتیم فوتبال تراکتورسازی در
تبلیغات