.
loading...

	نماینده مردم لنجان در مجلس: واگرایی در خصوص مشکل آب به همگرایی تبدیل شود/ کاهش 40 درصدی برداشت یزد از زاینده رود

نماینده مردم لنجان در مجلس: واگرایی در خصوص مشکل آب به همگرایی تبدیل شود/ کاهش 40 درصدی برداشت یزد از زاینده رود

نماینده مردم لنجان در مجلس: واگرایی در خصوص مشکل آب به همگرایی تبدیل شود/ کاهش 40 درصدی برداشت یزد از زاینده رود نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: در خصوص مشکلات کم آبی در کشو
تبلیغات