.
اجرای طرح های رفایی و گردشگری در کردکوی

اجرای طرح های رفایی و گردشگری در کردکوی

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی گلستان از اجرا و تکمیل زیر ساخت طرح های رفایی و گردشگری در شهرستان کردکوی خبرداد. اجرای طرح های رفایی و گردشگری در کردکویبه گزارش
تبلیغات