.

	دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان: 54 باند قاچاق در کردستان متلاشی شدند/ کشف 550 میلیارد ریال طلای قاچاق
 -آکا

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان: 54 باند قاچاق در کردستان متلاشی شدند/ کشف 550 میلیارد ریال طلای قاچاق -آکا

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان: 54 باند قاچاق در کردستان متلاشی شدند/ کشف 550 میلیارد ریال طلای قاچاق دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ک
افتتاح ۲۶ طرح امور دام در کردستان -آکا

افتتاح ۲۶ طرح امور دام در کردستان -آکا

اختصاصی ایانا/کردستان افتتاح ۲۶ طرح امور دام در کردستان سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی بر تمرکز بیشتر در اجرای سه پروژه توسعه گاو سیمنتال، به
تبلیغات