.
محکومیت قاچاقچی کالا در کنارک -آکا

محکومیت قاچاقچی کالا در کنارک -آکا

رئیس اداره تعزیرات حکومتی چابهار گفت: تعزیرات حکومتی قاچاقچی کالا را علاوه بر ضبط کالا های مکشوفه به میزان ۹۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد. محکومیت
تبلیغات