.
کشف 116 راس دام قاچاق در خرمدره

کشف 116 راس دام قاچاق در خرمدره

در بازرسی از کامیونی در شهرستان خرمدره ، 116 راس گوسفند قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال کشف شد. کشف 116 راس دام قاچاق در خرمدرهبه گزارش  گروه استان های
تبلیغات