.
درگذشت “نیلوفر خرم نیک” بازیگر معمای شاه

درگذشت “نیلوفر خرم نیک” بازیگر معمای شاه

“نیلوفر خرم نیک” بازیگر جوان سریال معمای شاه متاسفانه امروز پنجشنبه 11 شهریور درگذشت و به رحمت خدا رفت. نیلوفر خرم نیک درگذشتنیلوفر خرم نیک درگذشت. او در سریال معمای شاه نقش لیلی ا
تبلیغات