.
خوزستان| پورموسوی: بازگشت تیم ما پس از بازی با پرسپولیس سخت بود/ بازی با نفت مسجدسلیمان پایاپای بود

خوزستان| پورموسوی: بازگشت تیم ما پس از بازی با پرسپولیس سخت بود/ بازی با نفت مسجدسلیمان پایاپای بود

خوزستان| پورموسوی: بازگشت تیم ما پس از بازی با پرسپولیس سخت بود/ بازی با نفت مسجدسلیمان پایاپای بود به گزارش خبرگزاری تسنیم از مسجدسلیمان، اکبر پورموسوی در نشست خبری پس از دیدار
خوزستان| ویسی: این هفته مشکلات حل نشود به تیم بازنمی گردم/ 10 سال است ندیدم تیمی این همه موقعیت خراب کند

خوزستان| ویسی: این هفته مشکلات حل نشود به تیم بازنمی گردم/ 10 سال است ندیدم تیمی این همه موقعیت خراب کند

خوزستان| ویسی: این هفته مشکلات حل نشود به تیم بازنمی گردم/ 10 سال است ندیدم تیمی این همه موقعیت خراب کند به گزارش خبرگزاری تسنیم از مسجدسلیمان، عبدالله ویسی در نشست خبری پس از د
تبلیغات