.
لغو تعطیلی مدارس خوزستان در پنج شنبه ها

لغو تعطیلی مدارس خوزستان در پنج شنبه ها

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰:۳۲کد مطلب : ۱۴۳۶۹۳ مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان اعلام کردلغو تعطیلی مدارس خوزستان در پنج شنبه هاگروه جامعه: مدیرکل آموزش و پرورش استان خو
تبلیغات