.

	هیچ درگیری  با فتاحی نداشتم خلیل زاده: زیر باران سنگ و فحاشی بازی کردیم/ دست به دست هم دادند تا پرسپولیس را زمین بزنند

هیچ درگیری با فتاحی نداشتم خلیل زاده: زیر باران سنگ و فحاشی بازی کردیم/ دست به دست هم دادند تا پرسپولیس را زمین بزنند

هیچ درگیری با فتاحی نداشتم خلیل زاده: زیر باران سنگ و فحاشی بازی کردیم/ دست به دست هم دادند تا پرسپولیس را زمین بزنند مدافع تیم پرسپولیس گفت: متأسفانه همه دست به دست همه دا
عصبانیت «خلیل زاده»  پس از پایان بازی

عصبانیت «خلیل زاده» پس از پایان بازی

عصبانیت «خلیل زاده» پس از پایان بازی شجاع خلیل‌زاده مدافع پرسپولیس پس از اتمام دیدار تیمش مقابل استقلال خوزستان با عصبانیت به سمت رختکن رفت و در بین راه با ل
تبلیغات