.
مخالفت  خلیل آبادی با پیشنهاد گرفتن هزینه واقعی مترو از مردم/غول ترافیک، ماحصل در آمد زایی هایپر مارکت ها از پارکینگ -آکا

مخالفت خلیل آبادی با پیشنهاد گرفتن هزینه واقعی مترو از مردم/غول ترافیک، ماحصل در آمد زایی هایپر مارکت ها از پارکینگ -آکا

مهمترین اخبار و رویدادهای شورای شهر تهران از بیست و یکم تا بیست و ششم بهمن ماه را با یک کلیک مشاهده کنید. مخالفت خلیل آبادی با پیشنهاد گرفتن هزینه واقعی مترو از
تبلیغات