.
loading...

	نماینده مردم کاشمر در مجلس خبر داد توافق با وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای باند دوم محور شادمهر ـ کاشمر و بردسکن

نماینده مردم کاشمر در مجلس خبر داد توافق با وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای باند دوم محور شادمهر ـ کاشمر و بردسکن

نماینده مردم کاشمر در مجلس خبر داد توافق با وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای باند دوم محور شادمهر ـ کاشمر و بردسکن نماینده مردم کاشمر در مجلس در حاشیه دیدار با وزیر را
تبلیغات