.
کرمانشاه| 6 نفر از سرشاخه های اصلی اخلال در نظام بانکی در جوانرود دستگیر شدند/کشف 10 کارتن رسید بانکی و 60 میلیارد وجوهات

کرمانشاه| 6 نفر از سرشاخه های اصلی اخلال در نظام بانکی در جوانرود دستگیر شدند/کشف 10 کارتن رسید بانکی و 60 میلیارد وجوهات

کرمانشاه| 6 نفر از سرشاخه های اصلی اخلال در نظام بانکی در جوانرود دستگیر شدند/کشف 10 کارتن رسید بانکی و 60 میلیارد وجوهات به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه و به نقل از پایگاه
معرفی فرماندار جدید جوانرود

معرفی فرماندار جدید جوانرود

فرماندار نوین جوانرود معرفی شد. معرفی فرماندار نوین جوانرود به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه  بازوند اس
انتصابی جدید در فرمانداری جوانرود

انتصابی جدید در فرمانداری جوانرود

فرماندار نوین جوانرود منصوب شد. انتصابی نوین در فرمانداری جوانرودبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازکرمانشاه وزیر کشور در حکمی رستگار یوسفی
تبلیغات