.
وزیر بهداشت وارد اصفهان شد -آکا

وزیر بهداشت وارد اصفهان شد -آکا

وزیر بهداشت وارد اصفهان شد دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارشنبه شب به منظور افتتاح چند طرح درمانی و رونمایی
ضارب پزشک اصفهان دستگیر شد

 -آکا

ضارب پزشک اصفهان دستگیر شد -آکا

پایگاه انقلاب نیوز: مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با پیگیری امور حقوقی دانشگاه و با توجه به اهمیتی که این اتفاق در مقابل امنیت جسمی و روانی کادر درمانی دارد، ضا

	معاون عقیدتی سیاسی ارتش منطقه اصفهان: بخشی از اجساد قابل تشخیص نیستند/ تحویل بخش هایی از ابدان به پزشکی قانونی یاسوج
 -آکا

معاون عقیدتی سیاسی ارتش منطقه اصفهان: بخشی از اجساد قابل تشخیص نیستند/ تحویل بخش هایی از ابدان به پزشکی قانونی یاسوج -آکا

معاون عقیدتی سیاسی ارتش منطقه اصفهان: بخشی از اجساد قابل تشخیص نیستند/ تحویل بخش هایی از ابدان به پزشکی قانونی یاسوج معاون عقیدتی سیاسی ارتش منطقه اصفهان با بیان این که برخ
ضارب پزشک اصفهان دستگیر شد -آکا

ضارب پزشک اصفهان دستگیر شد -آکا

ضارب پزشک اصفهان دستگیر شد مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با پیگیری امور حقوقی دانشگاه و با توجه به اهمیتی که این اتفاق در مقابل امنیت
تبلیغات