.
عکس/ ابتکار جالب  شهروند گناوه ای -آکا

عکس/ ابتکار جالب شهروند گناوه ای -آکا

عکس/ ابتکار جالب شهروند گناوه ای به گزارش جنوب نیوز، شهروند گناوه ای در دیوار حیاطش یک لوله بصورت مورب کار گذاشته که انتهای آن کنتور آب پیداست و دیگر
ابتکار جالب  شهروند گناوه ای +عکس -آکا

ابتکار جالب شهروند گناوه ای +عکس -آکا

جنوب نیوز- شهروند گناوه ای در دیوار حیاطش یک لوله بصورت مورب کار گذاشته که انتهای آن کنتور آب پیداست و دیگر لازم نیست مامور قرائت کنتور به درب حیاط مراجعه ک
ابتکار جالب  شهروند گناوه ای (عکس) -آکا

ابتکار جالب شهروند گناوه ای (عکس) -آکا

جنوب نیوز- شهروند گناوه ای در دیوار حیاطش یک لوله بصورت مورب کار گذاشته که انتهای آن کنتور آب پیداست و دیگر لازم نیست مامور قرائت کنتور به درب حیاط مراجعه کند. ابتکار جالب ش
تبلیغات