.
کلینیک دندانپزشکی گناوه راه اندازی شد

کلینیک دندانپزشکی گناوه راه اندازی شد

سرپرست بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه گفت: در اجرای طرح تحول نظام سلامت و تاکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی دومین کلینیک دندانپزشکی استان بوشهر در درمانگاه امام خم
تبلیغات