.
۶ مصدوم در محور کازرون – فراشبند

۶ مصدوم در محور کازرون – فراشبند

تصادف رانندگی در محور کازرون – فراشبند ۶ نفر را راهی بیمارستان کرد. ۶ مصدوم در محور کازرون – فراشبندبهمن جمشیدی مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگ
تبلیغات