.
اجرای طرح هادی در ۵۹ روستای دشتی مصوب شد

اجرای طرح هادی در ۵۹ روستای دشتی مصوب شد

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دشتی استان بوشهر گفت: اجرای طرح هادی در ۵۹ روستای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان مصوب شده است. اجرای طرح هادی در ۵۹ روستای دشتی مصوب شد
تبلیغات