.
دستگیری ۸ سوداگر مرگ در دهلران -آکا

دستگیری ۸ سوداگر مرگ در دهلران -آکا

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران گفت: ۸ نفر که اقدام به توزیع موادمخدر افیونی می کردندتوسط پلیس دستگیر شدند. دستگیری ۸ سوداگر مرگ در دهلران به گزارش گروه ا
تبلیغات