.
میزبانی مردم بیجار از بیرق امام رضا(ع)

میزبانی مردم بیجار از بیرق امام رضا(ع)

> گروه فرهنگی- رئیس تبلیغات اسلامی بیجار از حضور بیرق و خادمان حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) امروز، سوم مردادماه در شهر بیجار خبر داد. میزبانی مردم بیجار از
تبلیغات