.

	سرپرست فرمانداری بویراحمد عنوان کرد استقرار تیم های پزشکی قانونی در یاسوج/ گردنه بیژن مسدود است مردم از این محل تردد نکنند
 -آکا

سرپرست فرمانداری بویراحمد عنوان کرد استقرار تیم های پزشکی قانونی در یاسوج/ گردنه بیژن مسدود است مردم از این محل تردد نکنند -آکا

سرپرست فرمانداری بویراحمد عنوان کرد استقرار تیم های پزشکی قانونی در یاسوج/ گردنه بیژن مسدود است مردم از این محل تردد نکنند سرپرست فرمانداری بویراحمد از استقرار تیم های پزشک

	معاون عملیات سازمان امداد و نجات کهگیلویه و بویراحمد: اعزام مجدد تیم های تخصصی و کوهستان 4 استان به مناطق مشکوک سقوط هواپیما
 -آکا

معاون عملیات سازمان امداد و نجات کهگیلویه و بویراحمد: اعزام مجدد تیم های تخصصی و کوهستان 4 استان به مناطق مشکوک سقوط هواپیما -آکا

معاون عملیات سازمان امداد و نجات کهگیلویه و بویراحمد: اعزام مجدد تیم های تخصصی و کوهستان 4 استان به مناطق مشکوک سقوط هواپیما معاون عملیات سازمان امداد و نجات کهگیلویه و بوی
تبلیغات