.
قاچاق سوخت ۱۲۸ درصد در بوشهر افزایش دارد

قاچاق سوخت ۱۲۸ درصد در بوشهر افزایش دارد

رئیس پلیس استان بوشهر با اشاره به کشف ۲۰۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در این استان گفت:کشف این میزان سوخت قاچاق در ۴ ماه نخست امسال در استان بوشهر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۸ د
تبلیغات